עמוד:49

10 פרקו כל מספר לפי המבנה העשרוני . דוגמה 35 , 409 = 3 10 , 000 5 1 , 000 4 010 9 1 = | 3 , 505 א = | 77 , 326 ב = | 27 , 046 ג = | 9 , 306 ד = | 70 , 506 ה = | ו מספר חמש -ספרתי 11 פתרו . | 7 × 10 , 000 + 5 × 100 + 6 × 1 = א = | 3 × 10 , 000 + 8 × 1 , 000 + 5 × 10 ב = | 8 × 10 , 000 + 4 × 100 + 3 × 10 ג = | 7 × 10 , 000 + 6 × 1 , 000 + 5 × 100 ד = | 8 × 10 , 000 + 1 × 100 + 3 × 1 ה = | 5 × 10 , 000 + 4 × 1 , 000 + 3 × 100 + 2 × 10 + 1 × 1 ו אפשר להיעזר בטבלות המבנה העשרוני שבסוף החוברת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר