עמוד:47

6 לפניכם מספרים במילים . כתבו אותם בתשבץ . במאוזן ( משמאל לימין ) א . שישים וחמישה אלף , חמש מאות שלושים ואחת ב . שלושים ושבעה אלף , מאה ואחת ג . עשרים אלף , שמונה מאות ארבעים ושבע ד . עשרת אלפים , שלוש מאות עשרים ושתיים ה . תשע מאות ארבעים וחמש במאונך ( מלמעלה למטה ) א . שישים ושלושה אלף , מאתיים ותשע עשרה ו . חמישים ושבעה אלף וארבע ז . חמישים ואחד אלף , שמונה מאות שלושים וחמש ח . שלושת אלפים ארבעים ושתיים ט . אלף מאה שבעים ושתיים 7 מי אני ? אני מספר של חמש ספרות , ואני פלינדרום . יש בי ספרה שערכה הוא . 30 ספרת המאות שלי היא 7 ואני גדול מ - . 90 , 000 המספר : להבנת המבנה העשרוני התלמידים יכולים לרשום את המספרים בטבלות המבנה העשרוני שבסוף החוברת . ביחידה זו עוסקים במספרים של חמש ספרות ובמספר , 100 , 000 ולכן הטבלה המתאימה היא טבלת מספרים של שש - ספרות . יש להקפיד לרשום כל ספרה במקום המתאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר