עמוד:45

4 לפניכם המספר . 63043 א . סמנו פסיק במקום המתאים כדי להקל את הקריאה . ב . כתבו את המספר במילים : . ג . מהי ספרת המאות של המספר ? ד . הספרה 3 מופיעה בשני מקומות במספר . איזה ערך הספרה 3 מייצגת בכל אחד מהמקומות ? 2 איך קוראים את המספר ? 10 , 473 אפשר להיעזר בטבלת המבנה העשרוני : במילים : עשרת אלפים , ארבע מאות שבעים ושלוש . כדי להקל את הקריאה של מספרים גדולים נהוג לשים פסיק ( , ) אחרי כל שלוש ספרות החל מספרת היחידות . מהי ספרת היחידות של המספר ? 10 , 473 מהי ספרת העשרות אלפים של המספר ? איזה ערך הספרה 4 מייצגת במספר ? איזה ערך הספרה 7 מייצגת במספר ? 3 לפניכם המספר . 25 , 305 א . רשמו את המספר בטבלת המבנה העשרוני . ב . מהי ספרת האלפים של המספר ? ג . מהי ספרת העשרות אלפים של המספר ? ד . מהי ספרת העשרות של המספר ? ה . איזה ערך הספרה 3 מייצגת במספר ? ה . איזה ערך הספרה 6 מייצגת במספר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר