עמוד:26

8 השלימו שתי אפשרויות שונות בכל סעיף . | 2 , 345 + = 2 , 4 5 2 , 345 + = 2 , 4 5 א | 4 , 587 - = 4 , 5 7 4 , 587 - = 4 , 5 7 ב | 7 , 689 - = , 6 8 9 7 , 689 - = , 6 8 9 ג 9 השלימו מספרים ארבע - ספרתיים . | - = 1 - = 1 א | - = 10 - = 10 ב | - = 100 - = 100 ג | - = 1 , 000 - = 1 , 000 ד 10 פתרו . | 5 , 120 + 300 + 70 = א = | 8 , 907 - 200 + 50 ב = | 7 + 350 + 6 , 200 ג | 7 + 6 , 701 + 1 , 000 = ד = | 2 , 034 + 200 - 30 ה = | 8 , 237 - 200 - 2 , 000 ו בדיקה : אלה התוצאות בסדר מבולבל : . 2 , 420 5 , 049 7 , 870 6 , 703 8 , 775 6 , 557

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר