עמוד:24

3 פתרו את התרגילים . | 4 , 400 + 300 = א = | 5 , 707 + 70 ב = | 1 , 417 + 6 , 000 ג | 2 , 077 + 100 = ד = | 4 , 567 + 2 , 000 ה = | 4 , 519 + 30 ו בדיקה : אלה התוצאות בסדר מבולבל : . 7 , 741 4 , 070 5 , 777 6 , 756 4 , 954 2 , 177 4 פתרו את התרגילים . | 6 , 584 - 80 = א = | 8 , 544 - 2 , 000 ב = | 9 , 584 - 1 , 000 ג | 6 , 984 - 4 = ד = | 6 , 888 - 300 ה = | 6 , 886 - 30 ו בדיקה : אלה התוצאות בסדר מבולבל : . 8 , 458 6 , 454 6 , 450 6 , 098 6 , 685 6 , 588 5 פתרו את המשוואות . | 1 , 356 + = 1 , 456 א | 1 , 546 - = 1 , 540 ב | 3 , 928 - = 3 , 128 ג | 2 , 800 - = 1 , 800 ד | 4 , 320 + = 4 , 820 ה | 5 , 469 - = 5 , 419 ו בדיקה : אלה התוצאות בסדר מבולבל : . 05 6 1 , 000 010 050 800

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר