עמוד:20

5 א . כתבו את האלפים השלמים הקרובים ביותר למספר הנתון . 2 , 500 = = 2 , 500 6 א | עגלו לעשרות . = 6 , 435 = 725 = 1 , 053 ב | עגלו למאות . = 6 , 850 = 9 , 950 = 8 , 609 ג | עגלו לאלפים . = 2 , 500 = 3 , 750 = 9 , 500 7 ב . השלימו . 2 , 500 נמצא במרחק שווה מ - ומ - , ולכן יש שתי אפשרויות לעגל את 2 , 500 לאלפים . את המספרים האלה עיגלו למאות . השלימו את הספרות החסרות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר