עמוד:15

5 השלימו את הסדרות לפי ההוראות . א . התקדמו בקפיצות של 4 , 235 : 1 ב . התקדמו בקפיצות של 4 , 235 : 10 ג . התקדמו בקפיצות של 4 , 235 : 100 ד . התקדמו בקפיצות של 4 , 235 : 1 , 000 דיון : התבוננו בסדרה ג . איזו ספרה השתנתה במספרים ? אם נמשיך את הסדרה : - אילו ספרות יישארו קבועות ? - אילו ספרות ישתנו ? 6 השלימו את הסדרות בקפיצות שוות . אתגר | 7 , 230 7 , 430 א | 2 , 050 3 , 050 ב | 6 , 030 6 , 060 ג | 6 , 020 6 , 080 ד 7 השלימו אפשרויות שונות בכל סעיף . כאן מתאים רב - דף . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר