עמוד:12

8 הקיפו את המספר המתאים לתיאור במילים . ( אפשר להיעזר בטבלות המבנה העשרוני . ) דוגמה 12 עשרות 1 , 002 120 1 , 020 1 , 021 א 14 | עשרות 1 , 040 1 , 004 1 , 041 014 ב 13 | מאות 1 , 300 1 , 030 013 13 , 010 ג 12 | מאות ו - 4 יחידות 1 , 024 1 , 024 1 , 420 1 , 060 ד 15 | מאות ו - 2 עשרות 1 , 205 2 , 150 1 , 250 1 , 052 כאן מתאים רב - דף . 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר