עמוד:35

למורה חיבורבמאונך דוגמה : = 4 , 283 + 2 , 654 כותבים את המספרים זה תחת זה כך : שלביהפתרון : א . תחילה מחברים את היחידות : 3 + 4 = 7 כותבים 7 בטור היחידות בתוצאה . ב . עכשיו מחברים את העשרות : 8 + 5 = 31 יש 13 עשרות , ולכן ממירים 10 עשרות במאה אחת כותבים 1 מעל טור המאות ( מאה אחת מההמרה ) וכותבים בתוצאה את 3 העשרות שנשארו . ג . עכשיו מחברים את המאות : 1 + 2 + 6 = 9 כותבים 9 בטור של המאות בתוצאה . ד . עכשיו מחברים את האלפים : 4 + 2 = 6 כותבים 6 בטור של האלפים בתוצאה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר