עמוד:33

3 פתרו את התרגילים . שימו לב : קודם פותרים כפל וחילוק . | 10 , 000 - 10 × 100 = א = | 4 , 000 - 3 , 000 + 2 × 1 , 000 - 1 , 000 ב = | 1 , 200 - 400 : 2 + 80 : 8 ג = | 4 , 500 - 2 × 1 , 000 - 2 × 1 , 000 ד = | 500 × 2 + 1 , 200 - 50 × 2 ה = | 3 , 700 - 1 , 700 - 2 , 000 + 10 : 10 ו = ( | 10 , 000 - ( 2 × 500 + 2 , 000 ז = | ( 6 , 000 + 1 , 000 × 4 ) : 10 , 000 ח 4 השלימו סימני פעולה ( ואפשר גם סוגריים ) , כך שתקבלו תוצאות שונות . 200 200 200 200 = = 200 200 200 200 = 200 200 200 200 = 200 200 200 200 = 200 200 200 200

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר