עמוד:8

4 מי אני ? א . אני מספר ארבע - ספרתי . מופיעה בי הספרה 3 וערכה הוא . 3 , 000 הספרה 4 מופיעה בי פעמיים , וספרת היחידות שלי היא . 0 המספר : המספר במילים : ב . אני מספר ארבע - ספרתי המתחלק ב - . 10 מופיעה בי הספרה 2 וערכה . 200 ספרת העשרות שלי היא , 6 וספרת האלפים גדולה ב - 1 מספרת היחידות . המספר : המספר במילים : ג . אני מספר ארבע - ספרתי . אני פלינדרום ומופיעות בי הספרות 2 ו - . 3 המספר : המספר במילים : האם יש עוד אפשרות ? אם כן , כתבו : המספר : המספר במילים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר