עמוד:6

א המספרים עד 10 , 000 1 מצאו בעיתון כתבות שיש בהן מספרים בין 1 , 000 ל - 10 , 000 והשלימו את הטבלה . 2 נתונות הספרות . 0 4 2 1 א . בנו מספרים ארבע - ספרתיים שונים . השתמשו בכל מספר בכל הספרות הנתונות . ב . האם אפשר לבנות עוד מספרים מהספרות האלה ? אם כן , רשמו במחברת את כל המספרים הארבע - ספרתיים שאפשר לבנות מהספרות הנתונות . נסו למצוא שיטה למציאת כל האפשרויות . ג . מהו המספר הגדול ביותר שאפשר לבנות מכל הספרות הנתונות ? כתבו אותו במילים : ד . מהו המספר הקטן ביותר שאפשר לבנות מכל הספרות הנתונות ? כתבו אותו במילים : כאן מתאים רב - דף . 1 מומלץ לדון עם התלמידים על הדמיון ועל השוני בין המספרים שהם בנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר