עמוד:28

13 אחד המספרים הרשומים ליד כל תרגיל הוא התוצאה שלו . בלי לחשב במדויק מצאו את התוצאה והקיפו אותה . | 1 , 780 + 1 , 904 = 2 , 489 3 , 468 4 , 204 א | 4 , 290 + 5 , 160 = 9 , 045 10 , 020 8 , 950 ב | 875 + 6 , 175 = 6 , 087 8 , 015 7 , 050 ג | 6 , 796 - 1 , 608 = 5 , 878 4 , 880 5 , 188 ד | 3 , 057 - 2 , 149 = 890 1 , 890 89 ה 14 רחל נכנסה לחנות רהיטים כדי לקנות שלושה כיסאות ( מאותו הסוג או מסוגים שונים ) . התקציב שלה הוא 2 , 000 ש " ח . בחנות מוצגים ארבעה סוגים של כיסאות במחירים האלה : בלי לחשב במדויק : רשמו את שלישיות הכיסאות שאתם בטוחים שתוכל רחל לקנות בתקציב שלה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר