עמוד:3

למשפחה , בחוברת זו יש שני פרקים . לפניכם תיאור של כל אחד מהם . המספרים עד מיליון בכיתה ג ' עסקו הילדים במספרים הטבעיים בתחום הרבבה ( 10 , 000 ) ובפעולות החשבון בתחום מספרים זה . ביחידה הראשונה של פרק זה מעמיקים בתחום מספרים זה על היבטיו השונים : א . כתיבה וקריאה נכונה של מספרים שבהם ארבע ספרות ב . זיהוי הערך של ספרה לפי מקומה במספר דוגמה : ערך הספרה 3 במספר 7 , 305 הוא . 300 ג . מציאת מקומו של מספר מסוים על ישר המספרים דוגמה : מה מקומו של המספר 2 , 570 על הישר הזה ? ד . פירוק מספר לפי המבנה העשרוני דוגמה : 3 , 240 = 3 × 1 , 000 + 2 × 100 + 4 × 10 ה . חיבור וחיסור פתרון בעל – פה דוגמאות : 4 , 050 - 10 = 4 , 004 3 , 200 + 1 , 100 = 4 , 030 פתרוןבמאונך דוגמה : 1 , 000 ו . שימוש בחוקי הפעולה דוגמאות : 1 , 000 + 2 × 500 = 2 , 000 300 10 × ( 120 + 180 ) = 3 , 000 ז . עיגול מספרים ואומדן . ביחידות הבאות של הפרק עוסקים באותם היבטים של המספרים אך במספרים גדולים יותר - תחילה במספרים עד 100 , 000 ובהמשך גם במיליונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר