עמוד:112

2 | a השלימו : לפי לוח השנה תשס " ו : 1 בדצמבר יום בשבוע : תאריך עברי : לפילוחשלשנהאחרת ( ) : 1 בדצמבר יוםבשבוע : תאריךעברי : לפי לוח השנה תשס " ו : א בכסלו יום בשבוע : תאריך לועזי : לפי לוח של שנה אחרת ( א בכסלו יום בשבוע : תאריך לועזי : | b האם חודש כסלו וחודש דצמבר חלים באותם ימים ? | c האם 1 בדצמבר חל בכל שנה באותו תאריך עברי ? | d האם א בכסלו חל בכל שנה באותו תאריך לועזי ? | e האם היום הראשון בחודש הוא תמיד אותו יום בשבוע ? 3 בלוח השנה תשס " ו צבועות המשבצות של החגים סוכות , פסח ושבועות , אבל שמות החגים אינם רשומים . רשמו את שמות החגים במקומות המתאימים בלוח והשלימו . סוכות : מתחילב – טו בתשרי ונמשךעד בתשרי . פסח : מתחילב – טו בניסן ונמשךעד בניסן . שבועות : חלב – בסיון . כדאי לדון בכיתה בלוחות שמאורגנים אחרת - למשל שהשורות בהם הן לפי החודשים הלועזיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר