עמוד:80

ד . מיון תיבות 1 פעילות קבוצתית א . קחו את אוסף התיבות . שימו את כל הקוביות שביניהן בקבוצה אחת , ואת כל התיבות שאינן קוביות בקבוצה אחרת ( כל הפאות של קובייה הן ריבועים . ) ב . כל אחד מילדי הקבוצה ינסה למצוא דרך אחרת למיין את התיבות לשתי קבוצות או יותר , ושאר ילדי הקבוצה יתארו את הקבוצות . 2 מיינו את אוסף התיבות לפי הפאות השוות . למשל : תיבות שיש בהן 4 פאות השוות זו לזו ועוד שתי פאות שוות ( השונות מהראשונות ) . נסו לחקור : כמה סוגי תיבות יכולים להיות כשממיינים לפי הפאות השוות ? כמה פאות שונות זו מזו ייתכנו בתיבה ? מה קורה כשכל הפאות שוות זו לזו ? 3 משחק לקבוצה כל עשר התיבות מונחו ת על השולחן . כל ילדי הקבוצה חוץ מילד אחד עוצמי ם את עיניהם . הילד שעיניו פקוחות מחביא אחת מהתיבות שעל השולחן . ילדי הקבוצה פוקחים את עיניהם ומנסים לתאר את התיבה החסרה . לאחר מכן מחזירים את התיבה למקומה ומשחקים שוב . ( בכל פעם ילד אחר מחביא תיבה . )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר