עמוד:78

ג . קדקוד , צלע ופאה 1 2 התיבות שבניתם בנויות ממלבנים . לפניכם שני מלבנים : א . צבעו בשחור את כל הקדקודים שלהם . ב . צבעו באדום את כל הצלעות שלהם . לפניכם סרטוטים של שתי תיבות : א . צבעו בשחור את כל הקדקודים של התיבות . ב . צבעו באדום את כל הצלעות של התיבות . צלעות התיבה נקראות גם מקצועות . 3 קחו תיבות מאוסף התיבות ובדקו : א . כמה קדקודים יש לכל תיבה ? ב . כמה צלעות יש לכל תיבה ? עמודים 79 - 78 עוסקים בהקניית שלושה מושגים הנוגעים לתיבה : קדקוד , צלע ופאה . אפשר להדגים בכיתה את שלושת המושגים האלה , ורק לאחר מכן לתת לתלמידים לעבוד בפעילויות שבעמודים האלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר