עמוד:75

תיבות ומדידת נפח א . ציור מלבנים 76 ב . בניית תיבות 77 ג . קדקוד , צלע ופאה 78 ד . מיון תיבות 80 ה . פריסות 82 ו . אלכסונים בתיבה 88 ז . שטח פנים של תיבה 89 ח . נפחי תיבות 91 ט . יחידות נפח מקובלות 95 דף מלבנים דפי קרטון : מלבנים לבניית אוסף התיבות דפי משבצות הדף : פריסות קובייה - כן או לא ? הדפים : פריסות תיבה - כן או לא ? נייר דבק שקוף מספריים קוביות של 1 סמ "ק בסוף החוברת למורה : מקצת הפעילויות בפרק זה הן פעילויות קבוצתיות . כדאי לעבוד בקבוצות של 5 - 4 תלמידים ולשמור על הרכב הקבוצות בכל העבודה בפרק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר