עמוד:69

י . סימטרייה במרובעים 1 סימטרייה שיקופית במרובעים קחו את דף הגזירה : מרובעים לבדיקת סימטרייה שיקופית . › גזרו את המרובעים . הקפידו לגזור כל מרובע בצורה מדויקת . › קחו מלבן שאיננו ריבוע . נסו לקפל אותו , כך ששני חלקיו יכסו זה את זה בדיוק . האם הצלחתם ? › פרסו את המלבן שקיפלתם . נסו לקפל אותו בדרך אחרת , כך ששני חלקיו יכסו זה את זה בדיוק . האם הצלחתם ? › סרטטו את קו הסימטרייה . אפשר לקפל מלבן בשתי דרכים , כך ששני חלקיו יכסו זה את זה : לכן יש למלבן שני קווי סימטרייה : 2 קחו שוב את אותו המלבן ( שאיננו ריבוע ) : האם האלכסון במלבן זה הוא קו סימטרייה ? קפלו את המלבן לאורך אחד האלכסונים ובדקו . בפרק זה בכל פעם שמוזכר סוג של מרובע , הכוונה למרובע " לא מיוחד " מאותו הסוג . לדוגמה : כאשר מוזכרת מקבילית , הכוונה למקבילית שאינה מלבן , אינה מעוין ואינה ריבוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר