עמוד:65

ט . סימטרייה במשולשים 1 סימטרייה שיקופית במשולשים קחו את דף הגזירה : משולשים לבדיקת סימטרייה שיקופית ( בסוף החוברת ) . א . גזרו את המשולשים . הקפידו לגזור כל משולש במדויק . ב . מיינו את המשולשים על פי צלעותיהם וכתבו על כל משולש : שווה - שוקיים שאינו שווה - צלעות או שווה - צלעות או שונה - צלעות ג . קחו את משולש ב ובדקו אם יש לו סימטרייה שיקופית . אם יש לו סימטרייה שיקופית , מצאו בעזרת קיפול את קו הסימטרייה . ! קו הסימטרייה בצורה הוא קו שאם מקפלים את הצורה לאורכו , שני חלקי הצורה מכסים זה את זה בדיוק . ד . מיינו את המשולשים בטבלה . משולשים שיש להם סימטרייה שיקופית משולשים שאין להם סימטרייה שיקופית ה . מה משותף לכל המשולשים שאין להם סימטרייה שיקופית ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר