עמוד:60

ח . סימטרייה - סיכום 1 2 התבוננו באותיות שבמסגרת ובדקו : | a לאילו אותיות יש סימטרייה סיבובית ? | b לאילו אותיות יש סימטרייה שיקופית ? | c לאילו אותיות יש גם סימטרייה סיבובית וגם סימטרייה שיקופית ? התבוננו בצורות האלה ומצאו איזו סימטרייה יש לכל אחת מהן . כתבו את האותיות שלהן למטה על פי ההוראות . ( שימו לב : לצורה יכולים להיות שני סוגים של סימטרייה . ) הצורות שיש להן סימטרייה שיקופית ( מימין לשמאל ) : הצורות שיש להן סימטרייה סיבובית ( מימין לשמאל ) : בדיקה מה קיבלתם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר