עמוד:57

ז . סימטרייה שיקופית - מספר קווי הסימטרייה 1 א . האם לצורה ש יש סימטרייה שיקופית ? ( בדקו באחת הדרכים שלמדתם . ) ב . מצאו קו סימטרייה של הצורה ( על ידי קיפול השקף המתאים או על ידי שיקוף במראה ) . סרטטו את הקו שמצאתם . ג . האם תוכלו למצוא עוד קווי סימטרייה ? אם כן , סרטטו אותם . כמה קווים מצאתם ? ! לצורה שיש לה סימטרייה שיקופית יכולים להיות כמה קווי סימטרייה . 2 רק שניים מהקווים המרוסקים הם קווי סימטרייה של הצורה . צבעו oe את שני קווי הסימטרייה . ( תוכלו למצוא אותם על ידי קיפול השקף המתאים או על ידי שיקוף במראה . ) בדיקה אם לא טעיתם , תוכלו להרכיב ש › ם של בעל – חיים מן האותיות של קווי הסימטרייה : 3 לפניכם שלושה ליצנים : א . לאיזה ליצן יש סימטרייה שיקופית ? ב . כמה קווי סימטרייה יש לו ? בצורה ש שבסעיף 1 מכל קדקוד יוצא קו סימטרייה . ראינו שכאשר לצורה אין סימטרייה סיבובית , דרגת הסימטרייה שלה היא 1 © כלומר , במהלך סיבוב שלם היא מכסה את עצמה פעם אחת בדיוק ) , ואילו כאשר לצורה אין סימטרייה שיקופית , אין לה קווי סימטרייה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר