עמוד:40

ז . מטר רבוע ( מ " ר ) 1 פעילות קבוצתית הכינו ארבעה חבלים ( סרטים ) שאורך כל אחד מהם 1 מ ' . הדביקו אותם על רצפת הכיתה כך שייצרו ריבוע . ! שטחו של הריבוע שיצרתם הוא מטר רבוע , ובקיצור מ " ר . 2 לפניכם סרטוטים מוקטנים של חדרים . חשבו את השטח של כל חדר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר