עמוד:27

16 השלימו את הטבלה : אם התכונה קיימת בצורה תמיד - כתבו כן , אם לא - כתבו לא . 17 הנה סרטוטי מרובעים . אילו מהמרובעים הם ריבועים ? אילו מהמרובעים הם מלבנים ? האם יש מרובעים שהם גם ריבועים וגם מלבנים ? אם כן , אילו ? האם יש ריבועים שאינם מלבנים ? אם כן , אילו ? האם יש מלבנים שאינם ריבועים ? אם כן , אילו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר