עמוד:22

7 8 מצאו בסרטוט : זוגות של ישרים המקבילים זה לזה : זוגות של ישרים המאונכים זה לזה : מצאו בכל מלבן זוגות של צלעות המאונכות זו לזו , וסמנו ביניהן זווית ישרה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר