עמוד:21

6 א . לכל ישר סרטטו ישר המקביל לו . הוסיפו שני זוגות של ישרים מקבילים . ! שני ישרים נקראים ישרים מקבילים זה לזה , אם הם אינם נפגשים במישור . ב . לכל ישר סרטטו ישר המאונך לו . הוסיפו שני זוגות של ישרים מאונכים . ! שני ישרים נקראים ישרים מאונכים זה לזה , אם הם יוצרים ביניהם זווית ישרה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר