עמוד:19

3 א . בכל מלבן מצאו זוגות של צלעות שוות וצבעו כל זוג בצבע שונה . ב . מה תוכלו לומר על שוויון צלעות במלבן ? צלעות נגדיות של מרובע הן שתי צלעות שאין להן קדקוד משותף . ג . מה תוכלו לומר על הצלעות הנגדיות של מלבן ? 4 הקיפו : נכון או לא נכון . א . לכל מלבן יש שני זוגות של צלעות שוות . נכון Ø לא נכון ב . יש מלבן שלא כל הזוויות שלו שוות . נכון Ø לא נכון ג . הצלעות הנגדיות של כל מלבן שוות זו לזו . נכון Ø לא נכון ד . יש מלבן שהצלעות הנגדיות שלו אינן שוות . נכון Ø לא נכון ה . יש מלבן שכל צלעותיו שוות זו לזו . נכון Ø לא נכון ° ו . בכל מלבן הגודל של כל זווית הוא . 90 נכון Ø לא נכון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר