עמוד:12

4 בדקו כל משולש : אם יש לו צלעות שוות - סמנו אותן . מיינו את המשולשים שלמעלה לפי צלעותיהם : משולשים שוני - צלעות משולשים שווי - צלעות משולשים שווי - שוקיים שאינם שווי - צלעות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר