עמוד:100

2 א . צבעו חלקים כך שיתקבל שבר מתאים והשלימו . שבר גדול מ 1 השבר : השברבמילים : המונה : המכנה : שבר קטן מ 1 השבר : השברבמילים : המונה : המכנה : ב . מה משותף לשני השברים שכתבתם ? ג . לאחד משני השברים שרשמתם אפשר לכתוב מספר מעורב או שלם השווה לו : 3 כתבו בכל סעיף שני שברים שונים ( אם אפשר ) . א | שבר קטן מ 1 שהמכנה שלו הוא 3 ב | שבר השווה ל 1 שהמכנה שלו הוא 2 ג | שבר קטן מ 1 ד | שבר גדול מ 1 וקטן מ 2 ה | מספר מעורב גדול מ 2 וקטן מ 5 ו | שבר השווה ל 1 דיון : באילו סעיפים אפשר לכתוב רק שבר אחד ? באילו סעיפים אפשר לכתוב יותר משבר אחד ? הסבירו . כאן מתאים רב דף . 14

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר