עמוד:94

21 איילת קנתה ספר , מחברת , משחק , רובוט וכדור . חשבו את מחיריהם והשלימו בציור . דוגמה מחיר הספר 14 ש " ח . מה מחיר מחיר המחברת המחברת הוא ? 6 ממחיר ₪ 12 הספר . א | מחיר המחברת 12 ש " ח . מחיר המשחק הוא 5 ממחיר המחברת . מה מחיר המשחק ? ב | מחיר הכדור הוא 9 ממחיר המשחק . מה מחיר הכדור ? ג | מחיר הרובוט הוא 2 ממחיר הכדור . מה מחיר הרובוט ? אתגר ד | אח של איילת קנה ילקוט . מחיר כל הדברים שקנתה איילת הוא 1 3 ממחיר הילקוט . מה מחיר הילקוט ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר