עמוד:79

שברים - חלק ב תוכן העניינים א . חלק מכמות 80 ב . שברים ומספרים מעורבים - חזרה והרחבה 99 ג . חיבור שברים - המכנים שווים 103 ד . חיסור שברים - המכנים שווים 108 ה . חיבור שברים - מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר 118 ו . חיסור שברים - מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר 122 ז . כפל שלם בשבר 126 שוב חישוב : כפל וחילוק בעל פה 135 חזקות 136 חיבור וחיסור 137 סדר פעולות 138 מצולעים 139 המבנה העשרוני 140 אבזרים לפרק מקלות שברים ( במארז אבזרים לכיתה ד ) דף של מקלות שברים ( בסוף החוברת ) " טוש " מחיק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר