עמוד:71

שוב חישוב פעולות במספרים שלמים 1 2 פתרו . בדיקה : בין המספרים שלפניכם מסתתרות גם התוצאות : 1 , 899 559 1 , 909 1 , 370 630 510 5 , 027 פתרו . בדיקה : בין המספרים שלפניכם מסתתרות גם התוצאות : 136 240 140 35 3 , 203 91 98 65 3 השלימו ספרות מתאימות . את גר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר