עמוד:75

מצולעים סרטטו כאן מצולעים מתאימים . א | משולש ישר זווית ב | משולש שווה שוקיים ג | טרפז ד | מקבילית ה | מעוין ו | מלבן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר