עמוד:73

8 בחרו מספרים מתאימים מתוך אלה כך שתתקבל תוצאה מתאימה ופתרו . 2 , 450 795 37 2 , 309 459 1 , 207 68 1 , 220 א . התוצאה גדולה מ 1 , 000 וקטנה מ . 2 , 000 ב . התוצאה קטנה מ . 100 ג . התוצאה גדולה מ 500 וקטנה מ . 800 ד . התוצאה קטנה מ . 1000 9 כל ילדה קיבלה מספר שונה של גפרורים והתבקשה לבנות מהגפרורים כמה שיותר מצולעים מסוג מסוים . השלימו את הטבלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר