עמוד:72

4 השלימו את המשוואות . | 133 + 34 + = 176 א | 100 + 08 - = 0 ב | + 50 - 150 = 0 ג | + 80 - 80 = 10 ד 5 השלימו את המשוואות . | 24 : = 1 א | 1 × = 101 ב | 50 : = 50 ג | : 200 = 1 ד | : 1 = 150 ה | × 0 = 0 ו 6 השלימו את המשוואות . | 135 × ( 180 - ) = 0 א | 37 × ( 100 - ) = 37 ב | 200 - ( 200 : ) = 0 ג | : ( 340 + 120 ) = 0 ד 7 הוסיפו סוגריים במקומות שונים כך שתקבלו בכל פעם תוצאה אחרת . | 80 - 02 × 3 - 2 = 80 - 02 × 3 - 2 = א = 80 - 02 × 3 - 2 = 80 - 02 × 3 - 2 = | 300 - 020 + 010 : 1 = 300 - 020 + 010 : 1 ב = 300 - 020 + 010 : 1 = 300 - 020 + 010 : 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר