עמוד:50

מציאת כל המספרים הראשוניים עד למספר שלם מסוים 1 א . מה הם כל המספרים הראשוניים הקטנים מ ? 10 ב . מה הם כל המספרים הראשוניים הקטנים מ ? 20 2 נחשו : כמה מספרים ראשוניים יש עד ? 100 בשרשרת זו נמצאים כל המספרים עד : 100

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר