עמוד:48

מספר שיש לו שני מחלקים בלבד ( 1 והמספר עצמו ) נקרא מספר ראשוני . מספר שיש לו יותר משני מחלקים נקרא מספר פריק . 7 מיינו את המספרים שבכרטיסי המשחק . מספרים ראשוניים מספרים פריקים 8 השלימו ספרות שונות אם אפשר . א | מספרים ראשוניים : מספרים פריקים : ב | מספרים ראשוניים : מספרים פריקים : ג | מספרים ראשוניים : מספרים פריקים : ד | מספרים ראשוניים : מספרים פריקים : ה | מספרים ראשוניים : מספרים פריקים : בפעילות 7 משתמשים בכרטיסי המספרים שגזרו התלמידים מסוף החוברת והשתמשו בהם בפעילות . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר