עמוד:43

6 השלימו . | 1 , 203 + = 1 , 303 א | 514 + = 1 , 514 ב | 196 + = 197 ג | 2 , 990 + = 3 , 000 ד | 1 , 979 + = 1 , 980 ה | 3 , 996 + = 4 , 096 ו | 1 , 650 - = 650 ז | 598 - = 498 ח | 2 , 876 - = 2 , 866 ט | 1 , 200 - = 1 , 190 י | 750 - = 749 יא | 4 , 099 - = 3 , 999 יב 7 השלימו . | 2 , 434 = + 34 א | 547 = + 507 ב | 8 , 540 = + 8 , 000 ג | 2 , 300 - = 300 ד | 567 - = 507 ה | 1 , 230 - = 1 ו 8 השלימו בכל סעיף אפשרויות שונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר