עמוד:40

4 בטבלה רשומות טמפרטורות ממוצעות בערים שונות בחודש כסלו . ענו על השאלות לפי הטבלה . ( אפשר להיעזר בישר המספרים שבצד . ) א . מהי העיר הקרה ביותר בכסלו ? ב . מהי העיר החמה ביותר בכסלו ? ג . פי כמה הטמפרטורה הממוצעת בכסלו בנאגאסקי נמוכה מהטמפרטורה הממוצעת באילת ? ד . מהו ההפרש בין הטמפרטורות הממוצעות בחודש כסלו בירושלים ובטורונטו ? מעלות צלסיוס

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר