עמוד:34

4 כפלו . | 331 × 52 = א | 417 × 24 = ג | 720 × 164 = ד אתגר | 253 × 41 = ב | 609 × 243 = ה אתגר כאן מתאים רב דף . 4 פירוט לתרגילי האתגר - במדריך למורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר