עמוד:11

ג כפל בעזרת חוק הפילוג 1 לפניכם נקודות המסודרות ב 5 שורות - 24 נקודות בכל שורה . כמה נקודות יש כאן ? א . כתבו תרגיל מתאים : ב . נסו לחלק את הנקודות לקבוצות כדי לחשב בקלות את מספר הנקודות . סמנו את החלוקה . ג . כיצד חישבתם את מספר הנקודות בעזרת החלוקה שסימנתם ? פתרון בעזרת חוק הפילוג כדי לחשב את מספר הנקודות אפשר לפלג אותן לשתי קבוצות כך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר