עמוד:3

למשפחה , בחוברת זו יש ארבעה פרקים . לפניכם תיאור של אחד מהם . כפל במאונך במהלך הלימודים בשנים הקודמות הכירו הילדים את ארבע פעולות החשבון , חיבור , חיסור , כפל וחילוק , ואת מקצת דרכי הפתרון המקובלות לביצוען ( חיבור במאונך , חיסור במאונך , כפל במאונך כשהכופל חד ספרתי ) . בפרק זה הילדים ממשיכים לעסוק בפעולות החשבון האלה ובייחוד בכפל - הם לומדים דרכים שונות לפתרון תרגילי כפל ומסיימים בדרך הפתרון המקובלת של כפל במאונך . המטרות בחוברת זו : להרחיב את הידע של הילדים על פעולת הכפל ( כפל במאונך כשהכופל דו ספרתי או תלת ספרתי ) , לחזק מיומנויות שנרכשו בשנים קודמות ( חיבור , חיסור וכפל של מספרים בתחום האלפים ) ולפתח תובנה וחוש למספרים . מספרים ראשוניים ומספרים פריקים בפרק זה עוסקים בפירוק של מספרים לגורמים ראשוניים . בתוך כדי עיסוק זה לומדים מושגים מתמטיים : מספר ראשוני - מספר המתחלק רק בשני מספרים - בעצמו וב . 1 דוגמה : 23 הוא מספר ראשוני , כי הוא מתחלק רק ב 23 וב . 1 מספר פריק - מספר המתחלק ביותר משני מספרים . דוגמה : 25 הוא מספר פריק , כי הוא מתחלק ב , 1 ב 5 וב . 25 פירוק מספר לגורמים ראשוניים - תרגיל כפל של גורמים ראשוניים שמכפלתו היא המספר הנתון . דוגמה : הפירוק לגורמים ראשונים של המספר 140 הוא . 2 × 2 × 5 × 7 הילדים עוסקים בפרק זה בשאלות רבות הנוגעות למושגים החדשים . לדוגמה : המספר 1 אינו פריק ואף אינו ראשוני . מדוע ? האם יש עוד מספרים שאינם פריקים ואינם ראשוניים ? מדי פעם רצוי שתבחרו מספר קטן מ 100 ותשאלו את הילד או הילדה באילו מספרים המספר שבחרתם מתחלק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר