עמוד:99

שוב חישוב מספרים ראשוניים ומספרים פריקים מספר ראשוני הוא מספר שמתחלק רק בשני מספרים - בעצמו וב - . 1 1 כתבו מספרים ראשוניים מתאימים : א . מספרים ראשוניים חד - ספרתיים : ב . מספרים ראשוניים דו - ספרתיים שספרת העשרות שלהם היא : 2 ג . מספרים ראשוניים דו - ספרתיים הגדולים מ - : 50 מספר פריק הוא מספר שמתחלק ביותר משני מספרים . 2 כתבו מספרים פריקים מתאימים : א . מספרים פריקים חד - ספרתיים : ב . מספרים פריקים דו - ספרתיים קטנים מ - : 20 ג . מספר פריק דו - ספרתי שסכום ספרותיו : 5 עוד אפשרויות : 3 כתבו בתרגילים מספרים דו - ספרתיים מתאימים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר