עמוד:84

ערכים שווים למילים שונות 2 א . חשבו את הערך המספרי של כל שם . אורי רונית יהודה נורית צדקיהו הודיה זרח דבורה בדיקה : אם לא טעיתם , מצאתם ארבעה זוגות של ילדים שלשמותיהם יש ערכים שווים . ב . האם יש זוגות של שמות שלא צריך לחשב את ערכיהם כדי לדעת שהם שווים ? אם כן , מה הם הזוגות ? ג . שערו : האם לשם קצר יש תמיד ערך קטן יותר מזה של שם ארוך ? בדקו , לדוגמה , את הערכים של השמות האלה : מיכאל תמר ד . כתבו עוד זוג שמות , ארוך וקצר , כך שערך השם הארוך יהיה קטן מזה של השם הקצר : ה . חשבו את הערך של השם שלכם : נסו למצוא מילה שערכה המספרי שווה לזה של שמכם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר