עמוד:79

גימטרייה תוכן העניינים א . ערכים של אותיות 08 ב . ערכים של מילים 38 ג . צירופי אותיות 58 ד . חידודים ופירושים בגימטרייה 19 ה . הא " ב העברי לעומת השיטה העשרונית 29 ו . חשבון השנים 79 שוב חישוב - מספרים ראשוניים ומספרים פריקים 99 שוב חישוב - חזקות 110 שוב חישוב - שברים 210

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר