עמוד:77

9 בבית הספר - משימה של זוגות ומשימה של שלישיות כמה תלמידות צריך לשתף במשימה , אם לפעמים הן עובדות בזוגות ולפעמים בשלישיות , ואסור שיהיו תלמידות בודדות ? הקיפו את המספרים המתאימים וכתבו עוד אפשרויות מתאימות . מצאו משימה מתאימה נוספת לקבוצות התלמידות שסימנתם : 10 השלימו ספרות כך שיתקבלו מספרים שונים המתחלקים ב - . 6 אתגר כאן מתאים רב - דף . 16

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר