עמוד:74

3 אילו מספרים מתחלקים גם ב - 2 וגם ב - ? 3 א . לפניכם לוח המאה . שערו ( בלי לסמן ) : אם נסמן בסימון אחד את המספרים המתחלקים ב - 2 ובסימון אחר את המספרים המתחלקים ב - , 3 האם יהיו מספרים שיהיו מסומנים בשני הסימונים ? אם כן , רשמו כאן ארבעה מספרים כאלה : ב . סמנו X במשבצות של המספרים המספרים המתחלקים ב - . 3 כיצד המספרים האלה מסודרים בלוח ? ג . סמנו במשבצות של המספרים המספרים המתחלקים ב - . 2 כיצד המספרים האלה מסודרים בלוח ? ד . האם השערתכם בסעיף א הייתה נכונה ? ה . רשמו ארבעה מספרים המסומנים בשני הסימנים . מה משותף להם ? 4 קפיצות של 2 וקפיצות של 3 על ישר המספרים א . נניח שעל הישר שלפניכם קפיץ וקפוץ מתחילים לקפוץ מהמספר - 0 קפיץ קופצת קפיצות של , 2 וקפוץ קופץ קפיצות של . 3 האם יהיו מספרים שיבקרו בהם שניהם ? אם כן , רשמו כאן את כל המספרים האלה : ב . סמנו על ישר המספרים את הקפיצות של 2 ואת הקפיצות של 3 ובדקו את המספרים שכתבתם . לוח המאה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר