עמוד:71

סימן ההתחלקות ב -9 אם סכום הספרות של מספר מתחלק ב - , 9 המספר מתחלק ב - . 9 דוגמה : 558 מתחלק ב - , 9 כי סכום הספרות שלו הוא , 5 + 5 + 8 = 18 ו - 18 מתחלק ב - . 9 4 הקיפו והשלימו . א | 78 מתחלק ב - ? 9 כן / לא סכום הספרות : תרגיל חילוק : = 87 : 9 ב | 145 מתחלק ב - ? 9 כן / לא סכום הספרות : תרגיל חילוק : = 451 : 9 ג | 612 מתחלק ב - ? 9 כן / לא סכום הספרות : תרגיל חילוק : ד | 792 מתחלק ב - ? 9 כן / לא סכום הספרות : תרגיל חילוק : 5 א . השלימו ספרות שונות כך שהמספרים יתחלקו ב - : 9 ב . השלימו ספרות שונות כך שהמספרים לא יתחלקו ב - : 9 כאן מתאים רב - דף . 12 ההגדרה של כל סימן התחלקות בחוברת לתלמיד היא חלקית והותאמה ליכולת ההבנה של התלמידים . במדריך למורה ניתנת הגדרה מלאה וכן הוכחות של כל סימני ההתחלקות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר