עמוד:68

7 מהו מספר התלמידות שיכול להתאים למשימה של שלישיות ? הקיפו את התשובות שיכולות להתאים והשלימו עוד אפשרויות מתאימות . 8 כתבו מספרים מתאימים . אתגר א | 7 מספר המתאים למשימת שלישיות וגם למשימת זוגות ב | 7 מספר המתאים למשימת שלישיות ואינו מתאים למשימת זוגות ג | 7 מספר שאינו המתאים למשימת שלישיות אך מתאים למשימת זוגות כאן מתאים רב - דף . 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר