עמוד:66

כאן מתאים רב - דף . 8 3 א . הקיפו את כל המספרים המתחלקים ב - . 3 27 48 38 53 51 63 121 120 41 35 39 ב . כתבו כל אחד מהמספרים שלמעלה בטור המתאים בטבלה וחשבו את סכום הספרות שלו . ג . הוסיפו שני מספרים גדולים מ - 60 בכל טור וחשבו את סכום הספרות שלהם . ד . בדקו את סכומי הספרות שהתקבלו בטבלה ונסו למצוא : מה משותף לכל המספרים המתחלקים ב - ? 3 מה משותף לכל המספרים שאינם מתחלקים ב - ? 3 ה . נסו לנסח לפי הטבלה : מהו סימן ההתחלקות ב - ? 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר